Анализдер жана брошюралар

Буклет "Кышка даярдануунун жөнөкөй жолдору"
Буклет "Энергия менен камсыздоо жана энергияны пайдалануу боюнча 100 практикалык кеңеш"
Кыргызстандагы электр энергетика тармагын башкаруу (2009г.)
Электр энергиясы боюнча тиричилик керектөөчүлөрү үчүн эскерткич (2012г.)
Кыргызстандагы электр энергиясы менен камсыз кылуу жана пайдалануу системасы: башкарууну баалоо жана анализдоо
Кыргызстандагы үй-бүлөлөрдүн жашоо денгээли жана 2014/2015 жылдарындагы кышкы энергетика катаалчылыктарына туруштук берүү
ЭКУК Коомдук борборлору (2012 ж.)
Брошюра «Электроэнергетика – керектөөчү үчүн колдонмо»
Жылуулук- жана электр энергиясы боюнча тиричилик керектөөчүлөрү үчүн эскерткич
Көмүр менен жылытуу. Керектөөчү үчүн колдонмо