Биздин иштөө ыкмаларыбыз

  • Электр энергиясын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана укуктук негиздерди колдонуу боюнча билимдерин өнүктүрүү үчүн аларга кенеш берүү жана эксперттик жардам көрсөтүү;
  • Натыйжалуу биргелешкен өз ара пайдалуу иш үчүн электр энергетикалык бөлүштүрүүчү компаниялар, жарандык коомдун уюмдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу уюмдары менен кызматташуу;
  • Электр энергиясын керектөөчүлөрдүн абалын жакшыртуу үчүн бөлүштүрүүчү компаниялардын денгээлинде конструктивдик диалогду илгерилетүү, мониторинг жана чечимдерди чыгарууда жардам берүү;