Чечилген кейстер

Бул бөлүмдө 2012-жылдан бери ЭКУКтун практикасынын алынган керектөөчүлөрдүн ийгиликтүү ишке ашкан биздин адистерден кенештик жардам алган  жана чечилген татаал кырдаалдар чагылдырылган. Ар бир мисал, бул жөнөкөй кыргызстандыктардын жашоосунда учуроочу татаал абалды сүрөттөйт. Биз абдан ишенебиз, бул келтирилген баяндамалар Сизге мындай татаал кырдаалдарды болтурбоого жана мындай көйгөйлөр менен кезигишкенде  өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды коргоого жардам берет жана  кандай алып жүрүүнү билесиз. 

Жыл: 2016

Жыл: 2015

Жыл: 2014

ОАО "Чыгышэлектр" жана Каракол шаарындагы Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо борборунун ортосунда түзүлгөн бирге иштешүү меморандумунун аркасы менен ишке ашырылды.

Жыл: 2013

ЭКБнүн эрежелерин бузуу менен контроллер 3 фазалуу эсептегич коюп, уруксат алып берерине убада берип акча алынган

Жыл: 2012

Жыл: 2011

После установки нового счетчика потребителю выставлен неверный счет на оплату. Жаңы эсептегич орнотуудан кийин, төлөмгө туура эмес карыз чыгарылган.